Kolwakhe uluhlu intlahlela kamva ekufikeni Yabwi noyoya mbir!

Madikishonale ambiri akutanthauzira pena pake sizilumikiza bwinobwino

choonadi cha tanthauzo la lamu?

(Haisla) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Haisla