Wiecznym głoszą że doktryna ta uznaje Romuje myśl iż!

Chrześcijanin może żyć w jakikolwiek sposób zechcei będzie zbawiony eoretycznie jest to prawda jednak nie jest to esencja nauki o życiu wiecznym?

(Okanagan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Okanagan

About CCOG

The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.