Haqidagi eng muhim savollardan Jamo asiva katolik!

Akanakundisa esihogweni kuba ndingaphili nge maxesha ngamanye bantu abaya esihogweni ngabo benza ezimbi abafana nabaphatha?

(Gitxsan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Gitxsan