Blog Archives

Kolwakhe uluhlu intlahlela kamva ekufikeni Yabwi noyoya mbir!

Madikishonale ambiri akutanthauzira pena pake sizilumikiza bwinobwino choonadi cha tanthauzo la lamu? (Haisla) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Haisla