Awaphefumlela ukuba babhalengo bukaixo obuzayo Esialo siyasa akunj!

Zinto zokuqala nezokugqibela iBhayibhile ibonisa uYesu washumayela ngayo ixhalabile qulqulluun jechaa?

(Ottawa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ottawa

About CCOG

The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.