Blog Archives

Haqidagi eng muhim savollardan Jamo asiva katolik!

Akanakundisa esihogweni kuba ndingaphili nge maxesha ngamanye bantu abaya esihogweni ngabo benza ezimbi abafana nabaphatha? (Gitxsan) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Gitxsan

About CCOG

The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.